loader image

Laxmi laghubitta

BASE Rate

Fiscal YearMonthBase Rate %
2080/81Poush 208015.72%
2080/81Mangsir 2080 15.99%
2080/81Kartik 208016.07%
2080/81Ashwin 208016.04%
2080/81Bhadra 208016.58%
2080/81Shrawan 208016.81%
2079/80Asadh 208016.06%
2079/80Jestha 208017.31%
2079/80Baishak 208017.27%
2079/80Chaitra 207917.22%
2079/80Falgun 207918.31%
2079/80Magh 207917.87%
2079/80Poush 207915.16%